Bulgaristan Aile Ziyaret Vizesi

Bulgaristan Aile Arkadaş Ziyaret Vizesi

Bulgaristan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi ile ilgili kararlar konusunda yetkili merciiler; Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği’dir. Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesi başvurularında destek alınan aracı kurumların Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesine ilişkin kararlar üzerinde hiçbir yetkisi bulunmamaktadır.

Bulgaristan’a Aile Ziyaret Vizesi Hakkında

Bulgaristan Aile ve Arkadaş Ziyareti vizesi almış olmak, Bulgaristan’a giriş yapabileceğinize dair garanti vermemektedir. Bulgaristan sınır girişlerinde görev yapan memurlar ve polis kişilerin ülkeye girişine izin vermeme hakkına sahiptir.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi ya da Schengen vizesi ile Bulgaristan hava ya da kara sınır kapılarından giriş yaparken geçerli Hotel rezervasyonu, Seyahat Sağlık Sigortası ve seyahat harcamalarının nasıl karşılanacağı sorulabilir ve sunulan otel rezervasyonu teyit edilmek istenebilir. Bu nedenle Bulgaristan’a giriş yapacak kişiler, söz konusu belgelerin birer kopyasını yanında taşımalıdır.

Schengen ülkeleri, 2014 Eylül ayında parmak izi uygulamasına geçmiştir. Bu çerçevede Schengen Bölgesi’ne seyahat edecek kişilerden parmak izi alınarak VIS kaydı tutulmaktadır. Verilen parmak izi 5 yıl içinde yapılacak Schengen vizesi başvurularında (ististani durumlar hariç) geçerli olmaktadır. Bulgaristan Avrupa birliği ülkesi olmasına karşın Schengen Bölgesi’ne üye değildir. Schengen vizesi ile Bulgaristan’a girilebilir. Ancak Bulgaristan vizesi ile Schengen ülkelerine seyahat edilemez. Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesi ile sadece Bulgaristan sınırlarında seyahat edilebilir.

Schengen vizesi ile Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerine vizesine sahip oldukları ülkeden başlamak zorundadır. Schengen kuralları uyarınca Schengen vizesi ile yapılacak seyahatler vizesine sahip olunan Schengen ülkesinden başlamak zorundadır. Bu kurala uyan kişiler Schengen vizesi ile Bulgaristan’a turistik, ticari ya da transit seyahatte bulunabilir ve geçerli Schengen vizesinin süresi kadar konaklama yapılabilir.

Bulgaristan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi İçin Gereken Belgeler

Pasaport

Bulgaristan Aile Ziyareti Vizesi başvurusunda kullanılan pasaportta Bulgaristan Konsolosluğunun aradığı şartlar; Pasaport Bulgaristan seyahatinden dönüş sonrasında en az 6 ay daha geçerlilik süresi aranmaktadır. Pasaporta vizenin basılması için en az 2 boş sayfaya sahip ve son 10 yıl içerisinde alınmış olmalıdır. Pasaportun aslı ile birlikte kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi sunulmalıdır. Süresi uzatılmış pasaportlar ve eski tip (lacivert) pasaportlar vize başvurusu için kabul edilmemektedir.

ÖNEMLİ NOT: Varsa; önceki yurtdışı seyahatlerine dair eski vizelerin sunulması başvuru sürecini olumlu etkileyen bir durumdur. Eski pasaportta bulunan kişisel bilgilerin, işlenmiş sayfaların ve özellikle eski vizelerin fotokopilerinin, Bulgaristan Konsolosluğu’na vize müracaatında hazır bulunması vizenin daha kısa sürede işlenmesine fayda sağlayacağından ibraz edilmelerinde herhangi bir sakınca yoktur.

Bulgaristan Vize Başvuru Formu

Bulgaristan Aile / Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemi için doldurulması gereken başvuru formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulmalı ve seyahat amacını ibraz eden belgelerle birbirini desteklemesine dikkat edilmelidir. Başvuru sahibinin ıslak imzasının ve başvuru tarihinin bulunması gerekmektedir.

Vize evrakları, dilekçe ve evrakların sıralama

Bulgaristan Aile / Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurularında sunulacak evraklar, Bulgaristan Konsolosluğu’nun ve Bulgaristan Büyükelçiliği’nin talep ettiği şekilde sıralanmalıdır. Bulgaristan Aile / Arkadaş Ziyareti Vizesi talebi ile konsolosluğa hitaben yazılan Aile / Arkadaş Ziyareti Vizesi Başvuru Dilekçesi, açık ve net ifadeler içermelidir. Bulgaristan Vize Başvuru Formu şahsen başvuru sahibi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru formunda başvuru sahibinin iletişim bilgileri yer almalıdır. Bulgaristan Aile / Arkadaş Ziyareti Vizesi başvuru işlemleri için ibraz edilen resmi belgeler, son 30 gün içerisinde temin edilmiş olmaları istenir.

ÖNEMLİ NOT: Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; kişi adına doldurulacak Bulgaristan Vize Başvuru Formunun imza bölümü ebeveynleri tarafından imzalanmalıdır. Reşit olmayan kişi sadece ebeveynlerinden birinin koruması altında ise, bu gerekliliği gösteren belgenin de eklenmesi mecburidir.

Biometrik Fotoğraf

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurularında kullanılan fotoğrafta aranan teknik özellikler; düz bir yüzeye sahip mat materyal üzerine bastırılmalıdır. Parlak veya raster kağıt üzerine bastırılmış fotoğraflar geçersizdir. 35 x 45 mm ölçülerde ve fotoğraftaki yüzün yüksekliği, çenenin en alçak noktasından başın en üst noktasına (saçı dahil) kadar, 25 ile 35 mm arasında ve fotoğrafın arka zemini açık gri olmalıdır. Fotoğrafta kişi, başörtüsü kullanamaz. Ancak her iki kulak ve saçın 1 cm’si görünür olması halinde başörtüsüne izin verilmektedir. Dini nedenler dışında başı örten şapka, bere gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 2 adet güncel biyometrik fotoğraf.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi Davetiyesi

Bulgaristan Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurusu için Bulgaristan’da ziyaret edilecek kişinin Bulgaristan Göçmenlik Bürosu’ndan alınmış Davetiye; orijinali ve fotokopisi birlikte sunulmalıdır. Davetiyeyi imzalayan kişinin Oturum İzninin fotokopisi de davetiyeye eklenmelidir.
Bulgaristan’a davet eden kişinin Bulgaristan oturumu yoksa Bulgaristan’da yaşama sebebini kanıtlayan kira kontratı, öğrenci belgesi vb. belgeler.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Bulgaristan Konsolosluğu, Bulgaristan Aile Arkadaş Ziyareti Vizesine başvuru yapan kişinin Türkiye’de yaşayan ailesi ile bağlarını beyan eden evrakı; güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini de içerecek şekilde görmelidir.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Ücreti

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatı sırasında Bulgaristan Konsolosluğuna ödenmesi gereken iki ücret bulunmaktadır. Bulgaristan Aile /Arkadaş Ziyaret Vize ücreti ve hizmet ücreti. Vize ücreti, başvuru sahibinin başvurduğu vize kategorisi, kişinin vatandaşlığı ve yaşına göre değişmektedir. Bulgaristan Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibinin sunduğu başvuru belgelerinin durumuna göre Bulgaristan vize ücreti belirlenir.

Finansal Geliri Belgeleyen Evraklar

Bulgaristan Konsolosluğu, istenilen Bulgaristan Vizesi tipine göre başvuru sahibinin Bulgaristan seyahatinin masraflarını karşılayacak yeterli maddi yeterliliğe sahip olduğuna dair belgeler; şahsi banka hesabında EUR/TL veya USD karşılığı olarak görmelidir. Hesap bakiyesinde en az 5000 TL görünmesi faydalı olur.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemleri için başvuru sahibinin son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü; bankanın imzası, kaşesi ve Bankanın İmza Sirküleri ile birlikte sunulmalıdır. Son 15 gün içinde alınan banka dökümleri kabul edilmektedir.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işleminde bulunacak kişi bir yere bağlı çalışıyorsa; son 3 aylık maaş bordrolarının aslı, bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe atılarak, ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.
Ayrıca, Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı hesap özetleri evraklar arasında bulunmalıdır.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurusunda sunulan banka hesaplarında Bulgaristan’da kalınacak her günkü masraflarınızı karşılayacak miktarda bakiye gösterilmelidir (örneğin günlük 100 Euro otele ödeyeceksiniz ve 50 – 100 Eur arası gündelik harcamalarınız olması durumunda 15 günlük vize istiyorsanız, 2000-3000 Euro arası bakiyeyi Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği hesabınızda görmek durumunda).

Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurusunda bulunan kişiler banka hesaplarında gösterdikleri paranın kaynağını gösterir belgeler de sunmalıdır. Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurusunda sunulan Banka Hesap Cüzdanı son 15 gün içinde alınmış olmalıdır (Başvuruda bulunan kişiler, şirket sahibi ise, imza sirküleri ile birlikte şirket hesabını sunabilir.)

Bulgaristan ziyaret vizesi başvurusunda gösterilen banka hesaplarında ne kadar yüksek meblağlarda hareket olsa da, hesabın son bakiyesine bakılır. Hesaptaki mevcut bakiyenin seyahat masraflarını karşılayacak miktarda olması gerekir. Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için kullanılacak banka hesap cüzdanının internet çıktısı kabul edilmemekle birlikte banka hesap cüzdanı veya bankadan alınmış ıslak imzalı ve bankanın imza sirküsünün bulunduğu evrakları Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği talep edebiliyor.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı hareketleri evraklar arasında bulunmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Bulgaristan’a 3 gün seyahat edecek kişinin 300 Euro bakiyeli banka hesap dökümü ile başvuru yapmaması önerilir.

İş / Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösterir resmi belgelerin orijinalleri; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü

 • Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Kurum/Şirket İzin Onay Belgesi – çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, izinli olduğu tarihler ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır. Varsa, bağlı bulunduğu kurumdan Görev Kimlik Kartı’nın aslı.
 • Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; Şirketin antetli kağıdına, şirketin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu açıklayan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli. BAĞ-KUR ödentisi.
 • Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurusunda bulunan kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Öğrenci reşit değil ise; anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname); ebeveynlerden biri çocuğa refakat ediyor olsa da, bu belge hazırlanmalıdır
 • Bulgaristan Aile Arkadaş Ziyareti Vizesine müracaat eden kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi
 • Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi talep eden kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı ya da Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibinin veya sponsor olan kişinin bağlı bulunduğu şirketin resmi kimliğini ibraz eden belgeler:

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.

İmza Sirküleri fotokopisi- Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işleminde bulunan kişinin çalıştığı şirkette imza yetkisi olan kişilerin ibraz edildiği bu evrakın sunulması gerekmektedir.

Vergi Levhası – şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.

Faaliyet Belgesi- 3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir.

Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde başvuru sahiplerinin Bulgaristan’a ulaşım ve konaklamaya ilişkin rezervasyon bilgileri; Uçak bileti rezervasyonu- gidiş-dönüş bilet rezervasyonu; seyahat tarihlerini desteklemelidir.

Özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı (şirket adına ise isme verilmiş noterden onaylı vekaletname) Bulgaristan veya www.turing.org.tr’den alınmış uluslar arası yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için hotel rezervasyonu: Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği vize başvurusunda sunulacak hotel rezervasyonlarının konfirme edilmiş (onaylanmış) olmasını talep etmekte ve vize başvuru işlemlerini değerlendirme sürecinde söz konusu otelleri arayarak rezervasyonları teyit etmektedir. İnternet aracılığı ile yapılan geçici, göstermelik otel rezervasyonları tespit edildiği takdirde, yapılan vize başvurusunun reddedilmesine yol açmaktadır.

Seyahat Sağlık Sigortası: Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurusunda bulunan kişiler, seyahat sağlık sigortalarını talep ettikleri Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesi süresinden daha uzun bir dönemi kapsayacak şekilde kestirmelidir. (Örnek olarak: Bulgaristan Konsolosluğu ya da Bulgaristan Büyükelçiliği’nden 30 gün geçerli 10 gün konaklamalı vize talebinde bulunan kişiler, Seyahat Sağlık Sigortalarını 30 günlük yaptırmalıdır. Diğer durumlarda çoğu Bulgar vizesi 6 gün geçerli, 6 gün konaklamalı verilmektedir.

Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış seyahat sigortası; Bulgaristan’da kalış süresini kapsayan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Bulgaristan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi ile ilgili Uyarılar
 • Bulgaristan’a araç ile seyahat edilmesi durumunda yeşil sigorta ve uluslararası ehliyet yaptırılmalıdır. Bu iki belgeye sahip olmayan kişilerin ve araçların Bulgaristan sınır kapısından geçmesi mümkün değildir.
 • Bulgaristan Konsolosluğu, Aile/Arkadaş Ziyareti vize başvurularında 18 yaşından küçük çocuklar için anne babası ile beraber yolculuk yapsa bile muvafakatname istemektedir. Çocuğun ebeveynleri boşanmış ise boşanma kararı ve boşanma kararında ebeveynlerinden birinin yılda 1 gün bile çocuğu görme hakkı var ise kesinlikle muvafakatı olmadan vize alamaz. Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçilikliği’nde, Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesi 1 haftada sonuçlanmaktadır.
 • Türkiye oturum izni sahibi yabancı ülke vatandaşları Türkiye’den yapacakları Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvuruları doğrudan Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Bulgaristan Büyükelçiliği’ne yapabilirler.
 • Ülkesinde Bulgaristan temsilciliği bulunmayan kişiler, Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesi başvurularını kendilerine en yakın ülkede faaliyet gösteren Bulgaristan temsilciliğine yapabilirler. Örneğin: Irak ve Suriye vatandaşları Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesi başvurularını Türkiye’de bulunan Bulgaristan temsilciliklerinden yapabilirler.
 • Bulgaristan aile ve arkadaş ziyareti vize başvuruları eksiksiz evraklarla yapılmalıdır. Eksik ve hatalı evraklarla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Bulgaristan Konsolosluğu Aile/Arkadaş Ziyareti Vize çıkış süresi

Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği kısa süreli vize (C Vize) başvurularını ortalama 5-10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak, konsolosluğun vize işlemlerini öngörülen sürede sonuca ulaştıracağının garantisi yoktur. Dolayısıyla bazı durumlarda Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesi işlemleri için öngörülen sürenin uzaması ya da kısalması söz konusu olabilmektedir. (Bulgaristan vizesi başvuru işlemlerinin Türkiye ya da Bulgaristan resmi tatil günlerine ya da Bulgaristan Konsolosluğu’nun iş yoğunluğunun fazla olduğu günlere denk gelmesi, vize işlemlerinin daha uzun sürede sonuçlanmasına yol açabilir) Ayrıca Bulgaristan vizesi başvurularının konsolosluk tarafından reddedilmesi de söz konusu olabilir. Tüm bu durumlar nedeniyle, Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesi başvurusunda bulunan kişiler, seyahat planlamalarını vizeleri sonuçlandıktan sonra, netleştirmelidir. Önceden uçak bileti almanın ya da ödemesi yapılmış otel rezervasyonlarının Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemleri konusunda herhangi bir yaptırımı olmadığı unutulmamalıdır.

Bulgaristan Vize Reddi durumunda

Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği ret ile sonuçlanmış vizelerin harç bedellerini iade etmemektedir. Bankaya yatırılan Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi Harç Bedeli tek kullanımlıktır. Bu ücretin geri iadesi talep edilemez. Ayrıca vize başvurularında kullanılan evrakların da geri iadesi söz konusu değildir.

Dolayısıyla, Bulgaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vizesine yapılan her başvuru için yeniden evrak hazırlanması ve yeniden harç yatırılması gereklidir. Ayrıca, daha önce Bulgaristan vizesi almış olmak bu vizenin tekrar alınabileceği anlamına gelmemektedir.

Bulgaristan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize Süresi

Bulgaristan konsolosluğu tarafından verilen Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi süresinin planlanan Bulgaristan seyahatinden daha kısa olması ya da vize başvurusunda sunulan otel rezervasyonu, uçak bileti ve vize başvuru formunda yer alan tarihlerin uyuşmaması durumunda, Bulgaristan Konsolosluğu’na, Bulgaristan Büyükelçiliği’ne ya da Vize Başvuru Merkezi’ne sürenin düzeltilmesi talebi ile başvuru yapılabilir.

Örneğin: 5 günlük hotel rezervasyonu ve uçak bileti var ve Bulgaristan’a konsolosluğundan 3 günlük vize çıktıysa, düzeltme talebinde bulunulabilir. Ancak Bulgaristan konsolosluğuna 5 günlük hotel rezervasyonu ile başvuru yapılmış ve 8 günlük Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi talep edilmiş ise, Bulgaristan Konsolosluğu ya da Bulgaristan Büyükelçiliği yeni bir Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurusu yapılması talep edebilir.

Bulgaristan Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bulgaristan konsolosluğu özel ziyaret vizesi çıkış süresi kaç gündür?

– Bulgar Konsolosluğu özel ziyaret vizesi çıkış süresi ortalama 1 hafta içinde sonuçlanmaktadır. Bazı durumlarda Bulgaristan Dış işleri bakanlığı vize bölümünden cevap beklendiği için vize çıkış süresi uzayabilir.

Bulgaristan Konsolosluğu özel ziyaret vize başvurumun çok girişli / multiple vize olarak verilmesini nasıl sağlayabilirim?

– Bulgaristan özel ziyaret vize başvurularında çok girişli vize verilmemektedir. Seyahat sağlık sigortanız 45 günlük ise 30 günlük verilmektedir. Aynı zamanda Bulgar’dan gelen ziyaret vize davetiyeniz 1. Dereceden yakın akrabalarınızdan ise vizeniz 90 güne kadar tek girişli olarak verilebilir.

Bulgaristan özel ziyaret vizesi talebime ‘ret’ aldım. Sebebi ne olabilir?

Bulgaristan özel ziyaret davetiyesiyle vize alabilmeniz için Davet eden ve Davet edilenin yaş ortalamaları mantık çerçevesi içerisinde olmalıdır. Davetiye yapan kişinin Bulgaristan’da bir evi ya da belirli bir gelir düzeyi olması gerekmektedir. Örneğin: 25 yaşında henüz öğrenci olan bir kişinin gelir düzeyi ve üzerine bir tapusu olmadığından ebeveynlerine ya da bu şartlara sahip birisine yaptırması gerekir. Oğlunun arkadaşını davet eden ebeveyn davet edilen kişi için arkadaşım yazarsa başvuru olumsuz / ret olarak sonuçlanabilir. Doğru olan oğlumun veya kızımın arkadaşı şeklinde yazılmasıdır.

Bulgar Konsolosluğundan 30 günlük özel ziyaret vizesi aldım. Bulgaristan’a gittiğimde Polise adres kaydı yaptırmam gerekiyor mu?

Bulgaristan vizesi için 30 günlük ziyaretinizde davetiye yapan kişi tarafından adres kaydı yaptırılması gerekmektedir.

Bulgaristan Konsolosluğu İstanbul’a özel ziyaret başvurusu yaparken seyahat sağlık sigortası yaptırmam gerekiyor mu?

Evet. Bulgaristan Konsolosluğu özel ziyaret başvurunuzda ve diğer Avrupa ülkelerine seyahatleriniz sırasında 30.000€ teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması zorunludur.

Bulgaristan özel ziyaret başvurumun sonucunda 30 günlük istememe rağmen 15 günlük vize aldım. Bunun sebebi nedir?

Bulgaristan özel vize başvurunuzda seyahat sağlık sigortanızı 1 Ay gideceğiniz için 30 günlük yaptırdıysanız, 15 günlük vize verilmektedir. Bulgaristan Seyahat sağlık sigortanızı 45 günlük yaptırmanız durumunda ise 30 günlük vize alabilirsiniz. Bulgaristan ziyaret vizeniz opsiyonel olarak verilmektedir.3 ay içerisinde geçerli 30 günlük vize alabilmeniz için 3 Aylık seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Bulgaristan Konsolosluğu, Bulgaristan aile arkadaş ziyaret vizesi kaç günde alınır?

Bulgaristan ziyaret vizesi, evrakların tamamlanma ve değerlendirme süresine göre değişiklik gösterir. Bazı durumlarda Bulgaristan Konsolosluğu evrakların değerlendirilebilmesi için ek süreye ihtiyaç duyarken bu durum Bulgaristan ziyaretçi vizesinin açıklanma süresini belirleyecektir. Olasılıkların göz önünde bulundurulması halinde ise, Bulgaristan ziyaretçi vizesi maksimum 5-15 iş günü içerisinde alınabilecektir. Ayrıca Bulgaristan Konsolosluğu ihtiyaç duyması halinde ek evrak talebinde bulunabilirken. Yine bu ihtimal vize alım sürenizin belirlenmesini sağlayacaktır.